Collector office Ahmednagar
जिल्हाधिकारी कार्यालय भुईकोट किल्लाशनि मंदीर, शिंगणापूरचांदबिबी महाल साई मंदीर, शिर्डी भंडारदरा धरण

सुचना फलक

शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णया संबधी -प्रेस नोट

अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी तसेच सहभागी झालेल्या होतकरू खेळाडूंना प्रशिक्षण व आर्थिक सहाय्य करणे योजना प्रस्ताव सादर करणे

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्यसेवा गट अ जिल्हा अंतर्गत नामनिर्देशानाने पदभरती सन २०१७ थेट मुलाखत

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा व महसूल अर्हता परीक्षेच्या नियमांच्या आधारे लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि १-१-२०१७ रोजीची सुधारित प्रारूप जेष्ठता यादि

सन २०१७ ते २०२० या कालावधी साठी अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाहतूक कंत्राट निश्चित करनेबाबात

नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग नमुना 3

मुंबई शिघ्रसंचार दुर्त्गती महामार्ग बांधकामासाठी लागणाऱ्या खाजगी जमीनीची वाताघातीद्वारे थेट खरेदी बाबत नोटीस

प्लास्टिक बारदाण्याची विल्हेवाट लावणेबाबत निविदा-जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर

पुणे लोहमार्ग ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी यादी

दि २०-०३-२०१७ नेवासा मतदार यादी ची अंतिम प्रसिद्धी

वाळू /रेती घाट करिता ई-टेंडरिंग कम ई-ऑक्शन २५% कमी

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर  करावयाच्या कार्यवाहीबाबत

नेवासा मतदार यादी प्रसिद्धी दि. १०-०३-२०१७

अनुकंपा सामाइक प्रतीक्षा सूची-जानेवारी २०१७ अखेर

लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

मंडळाधिकारी संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

स्वच्छक संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

शिपाई संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

जिल्हापरिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - मतदार यादी

जिल्हापरिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ - उमेदवारांचे शपथपत्र

महसूल अर्हता परीक्षा नोव्हेंबर २०१६ निकालपत्रक

जिल्हापरिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ ची निवडणुकीची अधीसुचना

पहारेकरी संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

वाहन चालक संवर्गाची दि.१.१.१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

जिल्ह्यातील स्वा.सैनिक निवृत्ती वेतन मंजूर असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी

नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१७ साठी दि.७-१-२०१७ रोजी प्रसिध्द झालेली मूळ,पुरवणी आणि वगळणी मतदार यादी

अहमदनगर जिल्हा परिषद /पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७, प्रारूप मतदार यादी गट क्र. १ ते ७३ आणि पुरवणी यादी ,अंतिम यादी

नेवासा नगर पंचायतीची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्धी

मंडळाधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा व विभागीय पातळीवरील दि.०१/०१/१९९९ ते ०१/०१/२०१५ अखेर सुधारित अंतिम स्वरूपात प्रसिध्द केलेली जेष्ठता सूची पुनश्च अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करणेबाबत

जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक 2017 प्रारुप मतदार यादी

संगमनेर व शिर्डी श्रीरामपूर उपविभागाकरिता पिण्याचे पाणी वाहतुकीची पुनर्निविदा सूचना

ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी अहवाल आणि ध्वनी प्रदूषण तक्रारी साठी व्हाटस अॅप नंबर

जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि.म.शासन उत्सव कालावधीत आढळून आलेल्या अनधिकृत मंडपावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल

भूसंप्रक १ते१० मध्ये महाराष्ट्र महामार्ग (सुधारणा) अधिनियम २०१६ चे कलम १९ग व नियम २०१६ चे नियम ६(२) अन्वये प्रारंभिक अधीसुचना

ताडी दुकानांचा सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता जाहीर फेर लिलाव

तलाठी पदभरती सन २०१६ - उमेदवारांची बैठक क्रमांकानुसार गुणाक यादी

श्रीगोंदा- पारनेर उपविभागासाठी पिण्याचे पाणी वाहतुकीची फेर ई-निविदा सूचना

उपविभाग निहाय पिण्याचे पाणी वाहतूक ई- निविदा-दिव्तींय मुदतवाढ

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदाच्या भरतीबाबत शुद्धीपत्रक

नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१६ साठी दिनांक २३/११/२०१६ रोजी प्रसिद्ध झालेली प्रारूप मतदार यादि

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदाच्या भरतीची जाहिरात व अर्जाचा नमुना

नेवासा नगर पंचायत प्रारूप प्रभाग रचना,प्रभाग दर्शक नकाशे व सदस्य पदांची निश्चिती बाबत प्रसिद्धी

अहमदनगर जिल्ह्यातील नव निर्मित नेवासा नगरंचातिच्या आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम 2016-17

जिल्ह्यातील नेमण्यात आलेल्या ध्वनीप्रदूषण प्राधिकरण अधिकाऱ्यांची यादी

अ.का. संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा व विभागीय पातळीवरील दि. ०१/०१/१९८२ ते ०१/०१/२०१५ अखेर सुधारित अंतिम स्वरुपात प्रसिद्ध केलेली जेष्ठता सूची पुनश्च अंतिम स्वरुपात प्रसिद्ध करणेबाबत

उपविभाग निहाय पिण्याचे पाणी वाहतूक ई- निविदा-शुद्धिपत्रक

उपविभाग निहाय पिण्याचे पाणी वाहतूक ई- निविदा

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा लिपिक वर्गीय जुलै २०१६ निकाल पत्रक

जिल्ह्यातील गौणखनिज उत्खनणासाठी पर्यावरण अनुमती देणेबाबत मुल्यांकन समिती नियुक्तीबाबत जाहीर सूचना

जिल्हापरिषद/पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक -२०१७ गणांची रचना व आरक्षणाची सोडत

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (NPR) मधील माहितीची संगणक प्रणाली मधे डाटा एन्ट्री करण्यासंबंधी-ई-निविदा

महसूल अर्हता परीक्षा मे २०१६-निकालपत्रक

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२ पाथर्डी तालुक्यातील जमीन भूसंपादन अधीसुचना- मराठी / इंग्रजी

प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिती याची प्रसिद्धी व त्यावरील हरकती दाखल करणे बाबत -जुलै २०१६

प्रधानमंत्री आवास योजना-घरकुल योजना अंमलबजावणीसाठी ई-निविदा

स्वातंत्र्य सैनिकाच्या पाल्यास अनुज्ञेय असलेल्या सवलतीबाबत माहिती

नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या प्रभाग रचना -जाहीर प्रगटन

टँकर द्वारे करण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल

ग्रामपंचायत नि घोज ता-पारनेर येथील महिलांचे दारूबंदी बाबत सह्यांचे निवेदन कर्त्यांची यादी व शासन राजपत्र

रब्बी हंगामातील अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्या गावांची यादी

जिल्हा प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ७/१२ ग्रंथालय जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर / प्रेस नोट

रब्‍बी हंगामी पिकांची अंतिम पैसेवारी सन 2015-2016

शासकीय वाहनांचा जाहीर लिलाव २०१५-१६ अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क अहमदनगर

सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांची यादी आणि सवलती

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

ध्वनी प्रदूषण प्रधिकार्यांची यादी

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे प्रकरण ४ चे पोटकलम 'ख' मधील १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती अद्यावत करणेबाबत

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२२२ पाथर्डी तालुक्यातील येळी खरवंडी,बडेवाडी व मिड सांगवी जमीन भूसंपादन अधीसुचना- मराठी / इंग्रजी

सुशासन पुस्तिका जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजाची आदर्श कार्यपद्धती (एस.ओ.पी.)

महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय पेसा (अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पंचायत विस्तार ) शासन परिपत्रके

शस्त्र परवाना माहिती इलेक्ट्रॅानिक स्वरुपात भरण्यासाठी आवश्यक फॉर्म

जिल्ह्यातील राज्य/राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या परवाना कक्षाची यादी( सुधारीत यादी समितीच्या अहवालानंतर प्रसिध्द करण्यात येईल)

एकूण दर्शक क्र: website counter
Stats For Free


 • Aadhar
 • E-Seva
 • इंद्रायणी-हातमाग
 • ए-ताल
 • /नोंदणी-व-मुद्रांक-विभाग
 • बांधकामाचा-मागोवा
 • भारताचे-राष्ट्रीय-संकेतस्थळ
 • महाराष्ट्र-कारागृह-विभाग.
 • महाराष्ट्र-पर्यटन
 • महाराष्ट्र-महामुल्यावार्धित-कर
 • महाराष्ट्र-राज्य-परिवहन
 • महाराष्ट्र-राज्य-पोलीस
 • महाराष्ट्र-वाहतूक-पोलीस
 • महाराष्ट्र-सैनिक-कल्याण-विभाग.
 • महाराष्ट्राच्या-बातम्या
 • मा-तं-सं
 • मुंबई-पोलीस
 • लाचलुचपत.
 • लोकराज्य
 • MGNREGS
 • digital-india
 • logodg

-जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
© 2015 copyright District Collector Office, Ahmednagar, All rights reserved
Disclaimer : This information is supplied by various departments. NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.