head.jpg (11990 bytes)

            डाऊनलोड           

 

संकेतस्थळ अपलोड प्रपत्र

जिल्हा संकेतस्थळावर माहिती अपलोड करते वेळेस जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी खालील प्रपत्र भरून देणे अनिवार्य आहे.

संदर्भ - testIT Act 2000 and Aadhar Act 2016 (office memorandum No.10(36)/2015-EG-II(Vol-V) dated 25-3-2017 of MEIT, GOI)

संकेतस्थळ अपलोड प्रपत्र - इंग्लिश - test डाऊनलोड